Nytt affärssystem införs

Ett formatsytt MPS/affärssystem sjösätts nu successivt vilket kommer att stärka vår effektivitet, kvalitet och ge kunderna snabbare, mer detaljerad och korrekt feedback och spårbarhet. Koppling mot hemsidan med möjlighet att lägga förfrågningar och order planeras att aktiveras under februari