Stor investering

Efter ett gediget förarbete och och långdragna förhandlingar med tre leverantörer har vi nu glädjen att informera om att vi beställt en ny sträckmetallmaskin som bygger på en nyutvecklad standardmaskin från en känd leverantör men med 32st för oss unika tillval/förbättringar ! Efter utvärdering kommer vi förhoppningsvis att kunna gå ut med flera produktnyheter. Generella ledord för den nya maskinen är att den skall bidra till en ökad precision i producerat material, SMED ställtidsreducering* samt möjliggöra en breddning av antalet nischprodukter. Kapaciteten för små upp till medelstora maskor, även i svåra och tjocka material kommer att öka markant när denna maskin kommer i drift. Full drift planeras att ske före årets utgång.

*=Expandermetall har sedan år 2007 arbetat med att begränsa slöserier, 5S och en aktiv ställtidsreducering, SMED i ett produktionsstyrningsprogram där hela företagets personal varje vecka avsatt tid för detta arbete med hjälp av externa konsulter. Nyinvesteringar har självklart skett för att förbättra flödet i såväl produktionen som adminsitrationen, och den nya sträckmetallmaskinen ligger väl i linje med uppsatta mål om ett effektivare flöde i vår produktion.