Lansering av ”NOBLE”

Expandermetall lanserar nu produktfamiljen ”NOBLE”

”NOBLE” är baserad på sträckmetall i stål som ytbehandlas med ett noga utvalt ytbehandlingsprogram som ger ett ytskikt av ren koppar, vilket tillåter en viss bockning. (utvärderas f.n.)

”NOBLE” ger flera fördelar mot solid koppar:

En högre ytjämnhet, vilket binder mindre smuts och ger sträckmetallen ett renare utseende.

Högre glanstal.

En högre hållfasthet/styvhet.

Kortare leveranstider vid större kvantiteter.

En billigare produkt jämfört med sträckmetall i solid koppar.

Påverkas obetydligt av metallmarknadens svängningar då stommen består av stål.

Att tänka på:

–         Radie vid bockning bör beaktas, ej ännu utvärderad vid stora serier.

–         Ytbehandlingen låter sig bäst göras i mindre format, ex. 600x600mm till 800x1200mm, men även 800x2500mm är möjligt.

–         Viktigt att ange i vilken miljö sträckmetallen ska sitta, då olika recept används för inomhus och utomhus applikationer.

–         Bockning efter ytbehandling är ej lämpligt för utomhusapplikationer.

–         Koppar oxiderar, precis som de flesta metaller. Därför bör rena handskar med syntetbas nyttjas vid all hantering.