Elmia var positivt !

Vi tackar härmed för det stora intresset under Elmia Subcontractor ! Denna mässa är en bra barometer och trots den rådande återhållsamheten, kände vi stor optimism inför kommande år. Senaste investeringen i form av en ny sträckmetallmaskin är nu på gång in och vi välkomnar självklart nya kunder.