Produktlanseringar !

Vi har härmed nöjet att lansera två nya sträckmetalltyper:

– Den designskyddade ”XMDM”, bygger på en speciell variation av trådarnas dimensionering, vilket skapar ett unikt mönster. Kan erhållas i såväl små som stora maskor. Inredning, undertak, ventilationsdon m.m. enbart fantasin sätter gränser när det gäller produkter av sträckmetall.

– Nästa sträckmetallnyhet, bygger på ett par nya parallellmaskor som ger maximal bärighet längs sträckmetallmaskornas längdriktning, t.ex. för landgångar. Den speciella maskformen kan givetvis även nyttjas för estetiska ändamål.

Kontakta oss för ett gratis handprov och låt er inspireras ! 

Exempelbilder kan ses i botten av denna sida.