Expandermetall expanderar !

Efter ett flertal förändringar och förbättringar av flödet inom vår produktion och lager genom åren, har vi kommit dit att större yta krävs för att kunna arbeta effektivt samt expandera. Vi har beslutat att satsa i Ydre och så fort tjälen går ur marken börjar tillbyggnaden av företagets fastighet i Hestra ! Tillbyggnaden beräknas vara klar under augusti och under perioden fram tills dess kommer en del störningar såväl inom som utanför företagets fastighet att föreligga.