Multihus Flustret

multihus Flustret

Tillsammans med Tekniska verken har Sankt Kors byggt ett multihus Flustret – som rymmer teknisk infrastruktur, ett återvinningsrum, en verksamhetslokal, biltvätt och parkering. Fasaden är täckt av solceller som genererar el, bland annat till husets 60 laddplatser för elbilar, och som på natten fungerar som LED-belysning. På taket bor bin som ska hjälpa till att pollinera Vallastadens omgivande trädgårdar.

Företaget Glacell har monterat tunnfilmssolceller i ett mönster tillsammans med sträckmetall från Expandermetall. Sträckmetallen är i maska 62×28. Solpanelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer som kvällstid blir ett ljusspel.
Flustret har ritats av AG Arkitekter

multihus Flustret