References

Below you can see a selection of products that use expanded metal from us at Expandermetall AB.

Produktbilder

Här hittar du ett urval av bilder på sträckmetall i olika material och med olika storlek på maskorna.