Köpvillkor

Om inget annat anges gäller följande köpvillkor vid köp hos Expandermetall AB

Vår verksamhet styrs av miljö, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem.

All sträckmetall riktas i riktverk i någon mån.  (med tillvalet ”planvalsning” avses däremot ”platt” utförande likt perforerad plåt)

Önskas sträckmetall med precis samma utförande som tidigare leverans, bör det förra orderbekräftelsenumret anges vid ny order som referens. (gäller ej lagervaror)

All sträckmetalls format anges med dess bredd angiven först (bredd x längd) där bredd sammanfaller med maskornas längsriktning, ”LWM”.

Ifall inget annat anges tillverkas varan ur standardmaterial, ev. extra anoljat  och säljs härefter utan vidare ytbehandling med format toleranser enligt ISO 2768-1 klass c

Leveransvillkor enligt Incoterms 2010 FCA Ydre (Tranås). Transport sker företrädesvis med Schenker-BTL och mottagarfrakt. Leveranstiden avser från oss alt. vår partner ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (ort anges) om inget annat anges. Kollivikter upp till 3ton/pall förekommer om inget annat anges.

Allmänna leveransbestämmelser enligt NL01/Orgalime 2000.

Betalningsvillkor 30 dagar netto från leveransdagen till vårt bankgirokonto, efter godkänd kreditbedömning.

För lagerark debiteras ej några ställkostnader eller minsta ordervärdebelopp. Material formatklippt från lagermaterial ifrån sträckt material på rulle, debiteras ett ställ om 1000:- alt. löpande. Material från unik tillverkning debiteras 2 000:-/masktyp och tillfälle. Emballage nyttjas standard EUR (A alt. B-klass) med kragar & lock, halvpallar eller pall byggd av lösvirke, vilket debiteras löpande.  Alla priser avser exklusive moms i SEK.

Reservation för mellanförsäljning av råmaterial och maskinkapaciteter. Lossningstider på angiven destination förutses vara kl 7-16 mån-fre.

Det åligger kund att ankomstkontrollera ankommande gods utan dröjsmål. ( typ 1 arb. dag)

Icke ytbehandlad sträckmetall är många gånger korrosionskänslig varför dessa typer plastas från oss, notera att denna byggfolie etc bör avlägsnas omedelbart efter lossning, samt att dylikt material bör lagras i tempererat och fuktkontrollerat utrymme. Generellt får aldrig gods placeras på blött underlag, t.ex vid omtag vid lossning utomhus.

Avseende ev. korrosion och fraktskador skall alltid om möjligt denna typ av avvikelser fotodokumenteras före lossning på bil, samt noteras på frakthandling av speditör, för bästa möjlighet till full ekonomisk kompensation.

Betydande och/eller upprepade ändringar  av orderbekräftad order, debiteras en ändringsavgift om 1000:-

Välkommen att kontakta oss

Välkommen som företagskund att kontakta oss för en offertförfrågan eller order. I mån av tid erbjuder vi gratis handprover till våra företagskunder.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.