Sortiment

Expandermetall erbjuder sträckmetall nät och sträckmetall galler i alla masktyper som förekommer på marknaden, i fria format, antingen från vår egen tillverkning eller direkt från väl inarbetade samarbetspartners som, liksom vi arbetar med hög kvalitet och flexibilitet. Vår främsta samarbetspartner sedan många år är Estländska kollegan OÜ Lavinton (http://www.lavinton.ee/en/), vilka med sin 2500mm breda sträckmetallmaskin kompletterar upp vår egen produktion med extra stora spännvidder samt maskorna över 98mm LWM för de som önskar sträckmetall nät i större format eller sträckmetall galler..

Produktval instruktions bild för sträckmetall nät och galler
Klicka på bilden om du vill se den förstorad.

Hur definieras Sträckmetall?

Sträckmetallen definieras efter masklängd och maskbredd, därefter stegbredd och godstjocklek. Det innebär att sträckmetall med beteckningen XM4210/2010 har en masklängd som är 42mm och en maskbredd på 10 mm och avser c/c, inte masköppning. Vidare står “det avslutande “2010” i artikelnumret i exemplet för att stegbredden i detta fall mäter 2,0mm och att sträckmetallen är sträckt ur 1,0mm:s godstjocklek. Inom branschen används också förkortningarna LWM som betyder Long Way Mesh och SWM som då följaktligen står för Short Way Mesh.

Sträckmetalls bärighet och stegbredd

Bärighet och stegbredd

Sträckmetall har låg vikt och hög bärighet. Därför kan man ofta välja en tunnare plåt. Stegbredden kan varieras steglöst efter önskemål om utseende på slutprodukten. För ett gallerliknande utseende ska du välja en stegbredd som ligger nära tjockleken på godset. Är du ute efter en “gäleffekt” ska du välja en kraftigare stegbredd.
Vi har över femtio verktygsuppsättningar för de vanligaste masktyperna samt ett antal specialverktyg . För varje masktyp ger val av stegbredd i förhållande till materialtjocklek – och givetvis materialtyp – oändliga variationer.

Sträckmetall och dess vidareförädling

Sträckmetall från oss levereras alltid avspänningsriktade. Du kan för ett stort antal artiklar fritt välja ifall du vill erhålla sträckmetall nät eller sträckmetall galler naturellt räffliga eller planvalsade, i lagerformat eller gradsaxklippta till önskade format. Notera att våra riktverk och gradsaxar m.m. produktionsutrustning, är helt anpassad för sträckmetallbearbetning.

Ytbehandling av sträckmetall kan ske såväl för att få ett än mer attraktivt utseende på färdig produkt, som för att ge metallen ett förstärkt korrosionsskydd, minska dess friktion eller att ge del elektriskt isolerande egenskaper. Många gånger ytbehandlas den sammansatta produkten senare, men i de fall sträckmetallen är möjlig att ytbehandla redan från oss, erbjuder vi detta genom mycket noga utvalda partners. Vi tillhandahåller när så önskas pulverlackering, anodisering, termoplastning, varmförzinkning och flockning. 

Önskas fria former, urtag, bockning, ramläggning m.m. vidareförädling, så ombesörjer vi även detta, alternativt kan vi ofta rekommendera er en partner, som har erfarenhet av att arbeta med just sträckmetall, nät och galler. Vi tillhandahåller inte konstruktionshjälp som byggnadstekniska hållfasthetsberäkningar m.m., inte heller montage eller fästdetaljer, men kan givetvis ge er vissa råd i dylika frågor.